1995
Forskning Beskatning og sort arbejde

Danskernes sorte dagligdag. Om skatter, velfærdsstat og sort arbejde i Danmark

bog - publikation by Bent Jensen
110 SIDER
ISBN 87-7763-126-9
UDGIVET AF Spektrum Forlag

På baggrund af Enhedens forskning i det sorte arbejde gives her en let tilgængelig status over omfanget og udbredelsen af denne form for skatteunddragelse i Danmark ved midten af 1990’erne. I bogens anden del følger en gennemgang dels af den historiske udvikling af det sorte arbejde fra 1980 frem til og med 1994, dels af dets dengang aktuelle omfang og udseende, herunder også dets regionale udbredelse.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser