Marts 2018
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I dette nyhedsbrev:

Velstillede unges drukadfærd uden betydning for uddannelse og job

Unge, der får sat grænser for antallet af genstande, drikker mindre

 

Rapporten bag nyhedsbrevet kan findes her

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed