2014

INDHOLD:

De unge kan uddannes mere effektivt
– lavere frafald, lavere omkostninger eller højere fagligt niveau på ungdomsuddannelserne

Bagvedliggende rapporter:

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne
Af  Lotte Bøgh Andersen, Peter Bogetoft, Jørgen Grønnegård Christensen og Torben Tranæs (red.)

The Efficiency of Educational Production: A Comparison of Denmark with other OECD Countries
Af  Peter Bogetoft, Eskil Heinesen og Torben Tranæs

Benchmark af erhvervsuddannelserne
Af Peter Bogetoft og Jesper Wittrup

Competition or Cooperation? A Longitudinal Case Study of NPM Reforms’ Influence on Strategic Management in Upper Secondary Schools
Af Jesper Rosenberg Hansen og Christian Bøtcher Jacobsen

Leading Public Service Organizations
Af Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen

Is Leadership in the Eye of the Beholder? A Study of Intended and Perceived Leadership Strategies and Organizational Performance
Af Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen

Goal Prioritization and Commitment in Public Organizations
Af Camilla Denager Staniok

Sharing the Fire. The Igniting Role of Transformational Leadership on the Relationship Between Public Managers’ and Employees’ Organizational Commitment
Af Camilla Denager Staniok og Christian Bøtcher Jacobsen

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd