2012
Forskning Familier og børn

Det levede liv med sindslidelse

Et etnografisk forskningsstudie af borgeres sociale liv i behandlings- og socialpsykiatri
bog - publikation Nelli Øvre Sørensen
351 SIDER
ISBN 978-87-7008-019-4
UDGIVET AF Forskningscenter for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Forskningsprojektet “Det levede liv med sindslidelse” bidrager med ny viden om menneskers oplevelser af sindslidelse og den betydning, deres sociale baggrund har for et hverdagsliv med håb, drømme og forestillinger om fremtiden. Det demonstreres, at der kan tales om tre grupper af borgere. De har hver deres måde at agere på, og dermed ulige muligheder for at vurdere og profitere af rehabiliterende tilbud i social- og sundhedsvæsenet.

Køb bogen ved at sende en mail til kiku@phmetropol.dk.

Læs mere om


Familier og børn