2010
Forskning Familier og børn

Disentangling the heterogeneous relationship between background characteristics and a child’s placement risk

Study paper no. 30
arbejdspapir - publikation by Signe Hald Andersen, Peter Fallesen
27 SIDER
ISBN 978-87-90199-45-6
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Papiret belyser forskelle i anbringelsessandsynligheder mellem børn og unge fra ressourcestærke hhv. ressourcesvage familier. Det viser i forlængelse heraf hvordan sociale hændelser, som forældrenes skilsmisse, kriminalitet og helbred har forskellig betydning for børns anbringelsessandsynligheder alt efter hvor mange ressourcer deres familie har i udgangspunktet.

Køb arbejdspapir

Forfattere

Signe Hald Andersen
Interventionschef, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn