2013
Forskning Familier og børn

Do Danish Children and Young People Receive Pocket Money?

arbejdspapir - publikation by Jens Bonke
12 SIDER
ISBN 978-87-90199-89-0
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Notatet undersøger, hvilke børn der får lommepenge, og hvor mange penge de får. Analysen kortlægger blandt andet sammenhængen mellem lommepenge og forældres indkomst, barnets alder, fritidsjob, hvor mange lektier barnet laver, og hvor mange pligter barnet har i hjemmet. Notatet baseres på data indsamlet i Rockwool Fondens Forskningsenheds tids- og forbrugsundersøgelse udført i 2008-2009 og bygger på interview med over 650 børn i alderen 7-17 år. For at kunne identificere en eventuel udvikling i brugen af lommepenge sammenligner notatet udbredelsen af lommepenge nu med udbredelsen 15 år tidligere. Blandt notatets konklusioner er: – Færre 7-17-årige får lommepenge end for 15 år siden. I 1993 fik 3 ud af 4 (75 pct.) lommepenge. I 2009 var det kun 2 ud af 3 (66 pct.) – Børn får ikke flere lommepenge, hvis de passer deres lektier eller hjælper til i huset. – Enebørn får næsten dobbelt så meget i lommepenge, som børn uden søskende.

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn