2014
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Do preferences impact behavior and wellbeing?

A panel study of preferred and actual working time 2001–2008/09
arbejdspapir - publikation by Jens Bonke, Marie Louise Schultz-Nielsen
34 SIDER
ISBN 978-87-93119-21-5
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Det er vigtigt for ens velfærd, at man har en arbejdstid, som svarer til det, man ønsker sig. Og er der en ubalance, er det vigtigt, at man på længere sigt kan fjerne denne ved at justere sin arbejdstid. Undersøgelsen, som bygger på data fra den danske tidspanelundersøgelse, viser, at der i perioden 2001-2008 blev flere, der var tilfredse med deres ugentlige arbejdstid, men at der fortsat er en større andel, som ønsker at arbejde færre end flere timer. Flertallet af de, som havde flere arbejdstimer end ønsket, har imidlertid været i stand til at tilpasse deres faktiske arbejdstid til den ønskede, og tilsvarende har flertallet af de med for få timer forøget deres faktiske arbejdstid. Det understreger, at der er en udbredt fleksibilitet på det danske arbejdsmarked, som for mange indebærer, at man kan arbejde det ønskede antal timer om ugen.

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser 

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd