2014
Forskning Indvandring og integration

Does Growing Up in a High Crime Neighborhood Affect Youth Criminal Behavior?

arbejdspapir - publikation Anna Piil Damm og Christian Dustmann
60 SIDER
ISBN 978-87-93119-04-8
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Hvordan påvirkes børn af at vokse op i et lokalområde med mange ungdomskriminelle? Øger det deres risiko for at blive ungdomskriminel? Det er sædvanligvis svært at måle virkningen af at vokse op i et lokalområde med mange ungdomskriminelle, fordi det kan være, at familier, hvor børnene er i risiko for at blive ungdomskriminelle, er mere tilbøjelige til at bosætte sig i sådanne lokalområder. Det selektionsproblem har man ikke i forhold til børn af flygtninge, som fik asyl i Danmark i perioden 1986-98. De valgte nemlig ikke selv, hvor de ville bo i Danmark, men blev placeret af myndighederne bistået af Dansk Flygtningehjælp. I analysen undersøges det, om de børn af flygtninge, som blev boligplaceret i en kommune med en høj andel ungdomskriminelle, alt andet lige har større sandsynlighed for at blive dømt for kriminalitet begået når de er 15-21 år end andre flygtningebørn.