2009
Forskning Indvandring og integration

Emigration of Immigrants – A Duration Analysis

Study Paper No. 24
arbejdspapir - publikation Sanne Schroll
40 SIDER
ISBN 978-87-90199-27-2
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

De økonomiske effekter af migration afhænger naturligvis af længden på migrantens ophold i modtagerlandet, og det er derfor vigtigt at opnå viden om migranternes opholdslængde, samt hvilke parametre som påvirker opholdslængden. Dette notat estimerer en varighedsmodel for immigranter, som migrerer til Danmark mellem 1986 og 2005. Baseret på data fra Danmarks Statistik kan varigheden for opholdet for alle immigranter over 15 år, som er immigreret til Danmark i denne periode, udledes. Nogle af immigranter har naturligvis endnu ikke forladt Danmark ved slutningen af denne periode, så data er derfor højrecensurerede. Disse data er i international sammenhæng ganske enestående, da de indeholder information om, hvilke lande immigranterne kommer fra, samt hvilket land en immigrant evt. vælger at emigrere til, hvis han/hun forlader Danmark. Dette betyder at notatet kan skelne mellem retur og videre migration. Varighedsmodellen bruges til at undersøge vigtigheden af færdigheder og immigrant netværk, og hvordan disse afhænger af immigrantens oprindelsesland. Med hensyn til færdigheder viser analysen, at immigranter med højere færdigheder har en højere sandsynlighed for at emigrere, samt at de har en højere sandsynlighed for videre migration i forhold til retur migration. Med hensyn til netværkseffekter viser analysen, at hvis immigranten bosætter sig i et område med en høj andel af immigranter fra samme oprindelsesland som en selv, så falder sandsynligheden for emigration. Hvorimod hvis immigranten bosætter sig i et område med en general høj andel af immigranter, så stiger sandsynligheden for emigration. Endelig viser analysen, at emigrationsraten også afhænger af immigrantens oprindelsesland. Immigranter fra nabolande har således en højere emigrationsrate end andre.