2004
Forskning Indvandring og integration

Er danskerne fremmedfjendske? Udlandets syn på debatten om indvandrere 2000-2002

bog - publikation Hans Jørgen Nielsen
304 SIDER
ISBN 87-7288-809-1
UDGIVET AF Aarhus Universitetsforlag

Der er sagt mange skarpe ord om danskerne i udenlandske medier. Det tyske Die Woche henviste til titlen på en nazistisk kampsang, når det skrev om en dansk »Die Fahne Hoch«-mentalitet og i The Guardian i London hed det, at i forhold til højrefløjens fremmarch i Danmark virkede nazismens fremmarch i Tyskland omkring 1930 sløv. Dagsavisen i Oslo bragte i november 2001 et foto fra København af en nynazist med strakt arm med henvisning til, at den danske valgkamp var præget af fremmedhad. Er danskerne fremmedfjendske?,Bogen sammenligner desuden debatten i Danmark med debatten i nabolandene og når frem til, at den danske (og norske) mediedebat kan forkomme mere barsk end den svenske og tyske.