2012
Forskning Indvandring og integration

Estimating the Effect of Emigration from Poland on Polish Wages

arbejdspapir - publikation Christian Dustmann, Tommaso Frattini og Anna Rosso
70 SIDER
ISBN 978-87-90199-71-5
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Dette arbejdspapir bidrager til en lille, men voksende, litteratur, som undersøger effekterne af udvandring på arbejdsmarkeder i afsenderlandene, ved at fokusere på Polen i perioden 1998-2007. Forskerne udvikler en simpel model, som leder udformningen af den empiriske undersøgelse, og giver en klar tolkning af estimaterne. Datasættet er unikt, idet det indeholder information om medlemmer af husholdningen, som for tiden bor i udlandet. Dette muliggør udviklingen af regionsspecifikke udvandringsrater samt estimationen af effekten af udvandring på lønninger ved brug af variation inden for regionerne.