2007
Forskning Indvandring og integration

Etniske elever i klasserne gør ikke danske unge dårligere

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Uanset om det gælder læsning, matematik eller naturfag, er mønsteret det samme: De tosprogede indvandreres faglige kvalifikationer er særdeles dårlige i forhold til deres danske klassekammeraters  …. Side 3

Det er vigtigere, at forældrene er integrerede, end at de har uddannelse

For politikere, der gerne vil hjælpe indvandrerbørnene til bedre kvalifikationer, er der store udfordringer: Skolen betyder lidt for kundskabsgabet. Forholdene i hjemmet har langt større betydning for de etniske elevers faglige kompetencer, og forældrenes uddannelse er ikke det vigtigste …. Side 5

Betydningen af etnisk koncentration for danske og ikke-vestlige elevers læring

Det betyder ikke noget for de danske elevers læsefærdigheder, om de går på en skole med 0 eller 40 pct. indvandrere. De opnår lige gode læsefærdigheder af den grund. Omvendt så klarer både etniske og danske elever sig markant dårligere på de allermest koncentrerede skoler, end de gør på de mindst koncentrerede  ….  Side 8

Er PISA-testen fair?

Måler PISA’s læseopgaver på samme måde over for elever med dansk sproglig baggrund som over for elever med ikke-dansk sproglig baggrund?   ….   Side 10

Kommentar fra undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder (V)    ….   Side 12

Kommentar af Christine Antorini (S)   ….   Side 14

Kommentar af skoleinspektør Lise Egholm     ….  Side 16

Bagvedliggende rapporter:

PISA Etnisk 2005 – Kompetencer hos danske og etniske elever i 9. klasser i Danmark 2005

Af Niels Egelund og Torben Tranæs med bidrag af Peter Jensen, Torben Pilegaard Jensen, Niels-Kenneth Nielsen, Helle Kløft Schademan og Nina Smith – Se publikation

PISA 2000´s læseskala – Vurdering af psykometriske egenskaber for elever med dansk og ikke-dansk sproglig baggrund

Af Peter Allerup – Se publikation

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed