Januar 2016

Den kvantitative effektevaluering havde til formål at undersøge Sund Skole Nettets (SSN) effekt på de deltagende børns sundhed (målt ved hjælp af BMI og livvidde). Evalueringen blev udført udelukkende blandt folkeskoler i Odense, hvoraf halvdelen ved lodtrækning blev udtrukket til at deltage i SSN og den anden halvdel agerede kontrolskoler. Evalueringen konstaterer, at SSN hverken har haft en klar negativ eller klar positiv effekt på børnenes BMI eller livvidde. Rapporten foreslår forskellige årsager til dette, men overordnet set konkluderes der, at en indsats som denne – hvor udbredelsen er stor, men intensiteten af de implementerede sundhedstiltag er lav – ikke er effektiv nok til at generere kortsigtede kvantitative effekter på børns fysiske sundhed.

Forfattere

Eskil Heinesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Evaluering