2015

En dømt mand har langt større chance for at beholde sit ægteskab eller parforhold intakt, hvis han afsoner sin straf med fodlænke hjemme frem for i et fængsel. Det viser en analyse, der sammenligner 2.664 mænd, der er dømt efter straffeloven, og som har afsonet henholdsvis før og efter fodlænkeordningen blev indført i 2008 som afsoningsform for personer over 25 år.

Forfattere

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Lars Højsgaard Andersen
Chef for marginaliserede grupper, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser