2012
Forskning Evaluering

Factors affecting the adoption of improved banana technologies in Northern Tanzania

Evalueringsnotat nr. 1
evaluering - publikation Eva Kaas Pedersen
24 SIDER

I forbindelse med implementeringen af RIPAT, har hybrid bananerne fået en særlig rolle idet mange bønder fremhæver bananen, som den mest værdifulde komponent i ’the basket of options’. Baseret på et kvalitativt studie forsøger vi at finde frem til faktorer som kan forklare bananens popularitet blandt disse små-bønder i Tanzania. Studiet viser, at det institutionelle rationale for at inkludere hybridbananen I ‘the basket of options’ ikke stemmer overens med bøndernes rationale for at adoptere den. På trods af dette, muliggør demonstrationsmarker, at de to forskellige rationaler kan finde fælles fodslag. Desuden viser studiet, at den succesfulde spredning af bananen skyldes RIPATs projekt design der formår at tage højde for bøndernes egen historie og erfaringer, samtidig med at den giver plads til institutionel ekspertise.

Læs mere om


Evaluering