Juni 2018

I dette nyhedsbrev:

Kvindelige flygtninge og familiesammenførte får mest beskæftigelse ud af uddannelse fra Danmark.

Afkastet af uddannelse fra Danmark er størst for flygtninge og familiesammenførte, der ikke har en uddannelse hjemmefra.

Beskæftigelsen øges mere med tiden i Danmark for kvindelige flygtninge med medbragt uddannelse, end for andre flygtninge og familiesammenførte.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed