2009
Forskning Familier og børn

Forældres brug af tid og penge på deres børn

bog - publikation by Jens Bonke
146 SIDER
ISBN 9-788776-744229
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Børn og unges opvækstvilkår får større og større opmærksomhed i Danmark såvel som i andre velfærdssamfund over alt i den vestlige verden. Denne interesse er bl.a. begrundet i et udbredt ønske om, at alle børn skal have gode vilkår i barndommen, da dette er vigtigt i sig selv, og fordi det kan bidrage til, at de senere klarer sig godt som voksne.

På baggrund af ny forskning i Rockwool Fondens Forskningsenhed giver bogen den indtil i dag mest omfattende beskrivelse af, hvilke økonomiske forhold danske børn vokser op under. Gennem interviewundersøgelser analyseres således det centrale spørgsmål: Hvor meget tid og hvor mange penge bruger forældre på deres børn?

For at give et indtryk af, om danske børns opvækstvilkår adskiller sig fra vilkårene i andre lande, foretager bogen også en række internationale sammenligninger. Er uligheden i forældrenes omsorg overfor deres børn eksempelvis større eller mindre i Danmark end i en række andre vestlige lande?

Samlet set får læseren via dette arbejde et detaljeret og nuanceret billede af to helt afgørende aspekter af børns vilkår i de danske familier: Forældrenes opmærksomhed i form af tid og penge.

 

“Undersøgelsen er fyldt med spændende faktuelle oplysninger”

– Gunnar Green i Folkeskolen.

 

Køb bogen

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn