2008
Forskning Borgerne og lovene

Forbryderen og samfundet. Livsvilkår og uformel Straf

bog - publikation Torben Tranæs og Lars Pico Geerdsen med bidrag af Susumu Imai, Claus Larsen , Michael Svarer
176 SIDER
ISBN 978-87-02-05574-0
UDGIVET AF

Kriminalitet har store menneskelige og økonomiske omkostninger – og al tilgængelig statistik synes at pege på, at de kriminelle aktiviteter i det danske såvel som i andre vestlige samfund er høje.

I Forbryderen og samfundet analyserer en gruppe førende forskere ud fra en økonomisk tilgang nogle væsentlige, men indtil i dag kun sparsomt belyste temaer i kriminologien.

To temaer er i fokus: Det første er det klassiske, om arbejdsløshed fremmer kriminel adfærd, og i forlængelse af dette et nyt relevant emne: Om aktivering af ledige er med til at mindske kriminaliteten?

Det andet tema er samfundets uformelle straf, dvs. de ændringer i den kriminelles liv, som følger efter dom og afsoning. I bogen her bliver den uformelle straf belyst ved ændringer i den kriminelles arbejdsliv og indkomst samt ved chancerne for at finde og holde på en partner. Ikke mindst den uformelle straf er af betydning for en vurdering af virkningerne af den eksisterende straffepraksis på kriminalitetens omfang og mønster, mens det første emne er af betydning for arbejdsmarkedspolitikken.

Inden forskerne fremlægger deres analyser, giver bogen et overblik over udviklingen i kriminaliteten i Danmark.

 

“…en tankevækkende undersøgelse”
– Leder i Dagbladet Politiken

 

“”Forbryderen og samfundet” giver et fremragende og nuanceret billede af det kriminelle Danmark og kriminalitetens tilstand”
– Tom Ekeroth i Danske Kommuner

 

“Det omfattende og individbaserede statistiske materiale afdækker nogle helt nye kriminologiske sammenhænge og erkendelser, som man ikke før har set i dansk forskning”
– Preben Etwil i Social Kritik

 

“Der er gennem årene skrevet enorme mængder litteratur, både skøn- og faglitteratur, om emnet forbrydelse og straf. På den baggrund er det nærmest befriende, at der kommer en bog, som tør forholde sig til emnet primært ud fra en økonomisk betragtning”
– Vejle Amts Folkeblad

Læs mere om


Borgerne og lovene