2001
Forskning Indvandring og integration

Foreigners in the Danish newspaper debate from the 1870s to the 1990s

Study No. 8
arbejdspapir - publikation by Bent Jensen
103 SIDER
ISBN 87-901-99-28-6
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik

Denne bog indeholder en forkortet udgave af forfatterens analyse af de danske avisers behandling af temaet “de fremmede” i perioden fra den første mere betydende indvandring i form af fattige svenske arbejdere satte ind i anden halvdel af 1800-tallet frem til midten af 1990’erne.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser