1994
Forskning

Forskning i den sorte sektor i Danmark 1980-92

Arbejdsnotat nr. 6 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed
arbejdspapir - publikation Gunnar Viby Mogensen
149 SIDER
ISBN 87-983251-3-2
UDGIVET AF I kommission hos Danmarks Statistik

I denne bog bringes en række af de centrale tekster fra Gunnar Viby Mogensens forskning i den sorte sektor. Tekstudvalget dækker perioden fra 1980, der er det første år med egentlige målinger af fænomenet, og frem til 1994.

Læs mere om