2002
Forskning Indvandring og integration

Forskningsenhedens 15 års jubilæum

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Overblik over dette nummer
Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Glimt fra tre forskningsprosjekter om innvandrere i Statistisk sentralbyrå, Norge: Levekår, segregasjon og flyktningers integrasjon
Af Svein Blom, forsker ved Seksjon for demografi og levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå

Anmeldelse af “20 år med allt sämre arbetsmarknadsintegrering för invandrare”
Af Christian Scheuer, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Økonomisk Ulighed og internationale vandringer
Af Helle Cwarzko Jensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Befolkningens holdning til at indføre begrænsninger i antallet af flygtninge i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien
Af Søren Pedersen, Helle Cwarzko Jensen og Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Forskningsenhedens 15 års jubilæum
Af souschef, cand.mag. Bent Jensen (med bistand af Gunnar Viby Mogensen), Rockwool Fondens Forskningsenhed

Dansk statistik 1950-2000. Et jubilæumsskrift fra Danmarks Statistik
Af souschef, cand.mag. Bent Jensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Ny publicering fra Enheden
Af Bent Jensen

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed