2016

Det har kun begrænset virkning at lave afklaringsforløb og tilbyde praktikpladser til indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel på de indsattes livsforløb efter endt afsoning.

Det viser en evaluering af beskæftigelsesprojektet Job­Update rettet mod de svageste indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har foretaget.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed