2003
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Ny forskning om det danske arbejdsmarked
Af forskningschef Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft
Af professor Peder J. Pedersen og professor Nina Smith

Videre om projektets empiriske resultater
Af Søren Pedersen og Marie Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Kommentarer til Rockwool Fondens nye bog
Af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

En meget læseværdig bog!
Af underdirektør Richard B. Larsen, Dansk Industri

En kommentar til Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft
Af Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

(Nyhedsbrevet er en sammenfatning af bogen Se publikation)

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed


Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd