2003
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft.

bog - publikation by Marie Louise Schultz-Nielsen Nina Smith, Peder J. Pedersen og Søren Pedersen
204 SIDER
ISBN 87-776-3231-1
UDGIVET AF Spektrum

Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft,Et tilbagevendende tema er, hvordan arbejdsstyrken kan fastholdes på et tilstrækkeligt niveau i en tid, hvor andelen af ældre vil stige mærkbart. Først afdækkes, om det er en myte eller en kendsgerning, at vi allerede nu hører til de mest hårdtarbejdende og stressede befolkninger i Europa. Dernæst analyseres de økonomiske incitamenter til at arbejde, idet tidligere bøger fra Enheden har dokumenteret, at disse incitamenter er vigtige for vores ageren på arbejdsmarkedet: Er det sådan, at der ikke findes tilstrækkelig økonomisk tilskyndelse for de lavtlønnede til at arbejde, kan det i sig selv begrænse arbejdsstyrken og beskæftigelsen. I tilknytning til dette undersøges også ikke-vestlige indvandreres økonomiske incitamenter. Endvidere beskæftiger forskerne sig med lønmobiliteten: Er der udsigt til højere løn i fremtiden, kan dette øge arbejdsstyrken. Endelig analyseres de ældres stilling på arbejdsmarkedet med det sigte at fastholde flere ældre længere tid i arbejde.

Forfattere

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd