2006
Forskning Indvandring og integration

From Asylum Seeker to Refugee to Family Reunification

Welfare Payments in These Situations in Various Western Countries Arbejdspapir nr. 13 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.
arbejdspapir - publikation Hans Hansen
61 SIDER
ISBN 87-90199-40-5
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik

Bogen giver en detaljeret komparativ oversigt over de sociale rettigheder i 2003 for asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte med flygtninge i udvalgte europæiske lande og Canada.