2009
Forskning Indvandring og integration

Has Globalization Changed the Phillips Curve? Industry-Level Evidence on the Effect of the Unemployment Gap on Wages

Study paper no. 23
arbejdspapir - publikation Claus Aastrup Jensen
44 SIDER
ISBN 978-87-90199-25-8
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Det er i den seneste tid blevet fremhævet, at den fladere Phillipskurve – der er blevet observeret i mange industrialiserede lande over de seneste to årtier – skal tilskrives globalisering. På trods af dette findes der dog stadig kun et meget begrænset antal studier i den eksisterende litteratur, der indtil nu har været i stand til at analysere betydningen af globalisering i forhold til Phillipskurven direkte, hvoraf ingen af disse anvender data for specifikke brancher. I dette studie estimeres branchespecifikke Phillipskurver for Danmark med henblik på at teste, hvorvidt lønningers svagere konjunkturfølsomhed skyldes ændringer inden for enkelte brancher eller i stedet skal tilskrives ændringer i branchers relative størrelser. Desuden testes det i hvor høj grad globalisering via forskellige kanaler påvirker hældningen på Phillipskurven. Baseret på input-output tabeller og arbejdsgiver-arbejdstager data findes det, at faldet i lønningernes konjunkturfølsomhed for økonomien som helhed ikke er et resultat af brancheforskydninger, men skyldes stort set udelukkende, at konjunkturfølsomheden er faldet betydeligt i de enkelte brancher. Herudover findes det, at lønningernes konjunkturfølsomhed er svagere inden for brancher med en tættere adgang til international outsourcing, hvorimod en tættere adgang til henholdsvis import af udenlandske færdigvarer og udenlandsk arbejdskraft umiddelbart ingen påvirkning har i forhold til hældningen på Phillipskurven.