Oktober 2017
Forskning Indvandring og integration

Historisk lav ventetid blandt flygtninge

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I dette nyhedsbrev:

Ventetid varierer med oprindelsesland

Færre nyankomne flygtninge bosættes i Hovedstaden

Ventetiden i Danmark er kortere end i Norge

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed