2008
Forskning Indvandring og integration

Holdninger til uddannelse og arbejde blandt unge indvandrere, danskere og deres forældre

Arbejdspapir nr. 20
arbejdspapir - publikation Jørgen Goul Andersen
78 SIDER
ISBN 978-87-90199-19-7
UDGIVET AF Syddansk Universitetesforlag

I dette arbejdsnotat gør professor Jørgen Goul Andersen rede for resultaterne af en survey blandt ni etniske minoriteter med oprindelse i Eks-jugoslavien, Tyrkiet, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Somalia, Sri Lanka samt Vietnam. I alt er der opnået svar fra 1.510 svarpersoner med dansk oprindelse og 3.305 fra de ni lande. I analyserne gennemgås indvandreres og efterkommeres orientering til uddannelse og arbejde.