2013
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

How scary is it?

– Review of literature on the threat effect of active labor market programs
arbejdspapir - publikation by Signe Hald Andersen
26 SIDER
ISBN 978-87-90199-79-1
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Dette notat bringer en forskningsoversigt over en række undersøgelser i udvalgte lande af den såkaldte motivationseffekt ved den aktive beskæftigelsesindsats. Litteraturen på området er begrænset, men resultaterne viser konsekvent, at motivationseffekten er til stede. Når ledige stilles over for krav om ekstra samtaler, om aktivering eller andet, har de en større tendens end ellers til at forlade de passive ydelser – og for manges vedkommende at finde et job. I forskningsoversigten indgår studier fra de nordiske lande, Storbritannien, Holland, Belgien, Schweiz, USA og Australien. Studierne strækker sig over perioden fra 1994 til 2011, og de fokuserer på motivationseffekten i forhold til alle målgrupper – hvilket betyder, at de både dækker arbejdsløshedsforsikrede og kontanthjælpsmodtagere.

Forfattere

Signe Hald Andersen
Interventionschef, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd