1994
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Hvad gør vi ved arbejdsløsheden?

bog - publikation by Bent Jensen
142 SIDER
ISBN 87-7763-104-8
UDGIVET AF Spektrum

Den danske befolkning opfatter i dag arbejdsløsheden som det mest alvorlige samfundsproblem. Ungdommen i 1990erne begynder i en tidlig alder at overveje mulighederne på arbejdsmarkedet. Bogen fortæller om arbejdsløshedens udvikling og aktuelle omfang og karakter og redegør for de væsentligste teorier om dens opståen og bekæmpelsen af den. Endelig søger bogen at besvare spørgsmålet, om det danske arbejdsmarked er tilstrækkeligt smidigt med hensyn til f.eks. mødetider og geografisk og faglig bevægelighed.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd