2012
Forskning Familier og børn

Hvad har vi gjort ved tiden?

En forskningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu
bog - publikation by Jens Bonke, Bent Jensen
72 SIDER
ISBN 978-87-76-74-641-4
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Bogen redegør for tidsanvendelsesstudiernes historiske og idémæssige baggrund og deres aktuelle status. Den diskuterer endvidere de lange linjer i befolkningernes tidsanvendelse i andre lande. I denne forbindelse bringer forfatterne tilsvarende ikke tidligere publicerede tal for Danmark: Arbejder danskerne mere eller mindre, og har de fået mere eller mindre fritid, siden de første undersøgelser blev gennemført tilbage i 1964? Og hvordan har tidsanvendelsen udviklet sig for de to køn?

Køb bogen

 

“Læser man lidt i den nyeste rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som er et metastudie af tidsforbrugsstudier indtil i dag, bliver det hurtigt tydeligt, at der er mange interesser i tidsforbrugsstudier, og det både frisættende, kontrollerende og kommercielle.”

– Heidi Laura i Weekendavisen

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser 

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn