2008
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse?

Debatten fra 1840'erne til 1990'erne
bog - publikation by Bent Jensen
369 SIDER
ISBN 978-87-02-03001-3
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Værket gennemgår på baggrund af analyser gennemført i Rockwool Fondens Forskningsenhed den debat om de arbejdsløse, der har været ført i de store meningsdannende aviser i perioden fra 1848 til midt i 1990’erne. Gang på gang har det danske samfund stået over for kriser, der førte til høj ledighed, og allerede omkring 1820 blev ordene ”arbejdsløs” og ”arbejdsløshed” brugt sporadisk i offentligheden. Med de revolutionære rystelser i Europa i 1848, der bl.a. havde høj ledighed som baggrund, slog begrebet bredt igennem i Danmark, og enkelte aviser argumenterede for, at ”retten til arbejde” blev indføjet som en del af den nye grundlov, der var under udarbejdelse i 1848. Allerede fra 1848 havde temaet derfor en central positionering i aviserne.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd