Oktober 2017
Forskning Udsatte unge

Hvad vi ved om udsatte unge

Historik, omfang og årsager
240 SIDER
ISBN 978-87-02-24388-8
UDGIVET AF Gyldendal og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Der har historisk været et problem med, at betydelige dele af en ungdomsårgang aldrig får en erhvervskompetencegivende uddannelse og aldrig får en vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Endnu i dag begynder op mod 8 procent af en ungdomsårgang voksenlivet uden at være i uddannelse eller have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og denne position fastholdes ofte gennem hele livet.

Bogen giver en sammenfattende og let tilgængelig fremstilling af den viden, der allerede findes om udsatte unge: Hvem er de? Hvad betyder det økonomisk for samfundet, at så mange unge ikke kommer ordentligt i gang med voksenlivet, og hvilke grupper er ekstra eksponerede for udsathed? Disse og lignende temaer analyseres i bogen.

“Ny rapport fra ROCKWOOL Fonden, der giver en omfattende karakteristik af udsatte unge i Danmark”

– Undervisningsguiden – Undervisningsministeriet

“Gruppen af udsatte unge rammes ind og præciseres, og med denne kortlægning af udfordringerne og de udfordrede bliver det også muligt at overveje forebyggende tiltag.”

Bogvægten

“ROCKWOOL Fondens rapport føjer et nyt og væsentligt bidrag til den sum af viden, som er et godt afsæt for tilrettelæggelse af den kompenserende og forebyggende indsats, som de udsatte unge har brug for.”

– Projekt Udenfor

“En guldgrube af viden samlet på et sted til studerende, socialarbejdere og beslutningstagere, såvel politikere som embedsmænd.”

– Lektørudtalelse til folkebibliotekerne

Forfattere

Signe Hald Andersen
Interventionschef, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Bodil Wullum Nielsen
Formidlingsansvarlig

Se Biografi og udgivelser 

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Udsatte unge