2013
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
arbejdspapir - publikation Torben Tranæs
40 SIDER
ISBN 978-87-90199-86-9
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Danmark er et af de lande i verden, som bruger flest midler på aktiv arbejdsmarkedspolitik. De 16 mia. kr., som Danmark brugte i 2012, er omkring tre gange så meget som det gennemsnitlige OECD-land bruger, og det dobbelte af, hvad et land som Tyskland bruger. Er denne store satsning på aktivering alle pengene værd, står effekterne mål med omkostningerne? Det diskuteres i dette arbejdspapir. Det diskuteres også, hvad formålet med aktivering er. Er det beskæftigelsesfremme alt sammen, eller spiller sociale og fordelingsmæssige hensyn også en rolle?

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd 

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld