2002
Forskning Indvandring og integration

Immigration and the public sector in Denmark

bog - publikation Eskil Wadensjö og Helena Orrje
194 SIDER
ISBN 87-7288-896-2
UDGIVET AF Aarhus Universitetsforlag

Med den tiltagende indvandring til Danmark er det blevet af stadig større interesse at beregne de økonomiske konsekvenser for de offentlige finanser. I denne bog analyserer den førende svenske økonom Eskil Wadensjö i samarbejde med Helena Orrje, hvilke følger indvandringen har for den offentlige sektors indtægter (gennem skatter) og udgifter (i form af overførselsindkomster og udgifter til offentlige serviceydelser). Forfatterne, der bygger på data fra den såkaldte Lovmodel, koncentrerer sig om udviklingen i 1990’erne, der er et tiår med skiftende konjunkturer. Herved belyses betydningen af en bedre beskæftigelsessituation for indvandrernes påvirkning af de offentlige finanser.