2011
Forskning Indvandring og integration

Immigration and Welfare State Cash Benefits – The Danish Case

Study Paper no. 33
arbejdspapir - publikation Peder J. Pedersen
38 SIDER
ISBN 978-87-90199-55-5
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Papiret sammenfatter den eksisterende viden om primært ikke-vestlige indvandreres afhængighed af overførselsindkomster I Danmark og giver desuden ny viden om forholdet med fokus på de seneste år.

Køb arbejdspapir