2015

Indvandring fra ikke-vestlige lande vil også være en nettoudgift for det offentlige i år 2050 – ved uændret indvandring og integration. (Kun på engelsk)