2013
Forskning Evaluering

Impact of Village Savings and Loans Associations: Evidence from a Cluster Randomized Trial

arbejdspapir - publikation Christopher Ksoll, Helene Bie Lilleør, Jonas Helth Lønborg og Ole Dahl Rasmussen
50 SIDER
ISBN 978-87-90199-91-3
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Halvfjerds procent af verdens fattigste lever i landområder i udviklingslandene med dårlig adgang til finansielle midler. Oprettelsen af spare-låne-grupper (Village Savings and Loan Associations) er blevet en stadig mere populær indsats, der har til formål at give fattige bønder i udviklingslande adgang til at spare op og optage lån. Ved hjælp af et randomiseret evalueringsdesign undersøges virkningen af spare-låne-grupper i 46 landsbyer i Malawi. Vi finder positive og signifikante resultater på flere hovedindikatorer: antallet af måltider der indtages om dagen, husholdningernes samlede forbrug, og antallet af værelser i boligen over en to-årig periode. Denne effekt er relateret til en øget grad af opsparing og optagelse af lån blandt gruppemedlemmerne, hvilket har betydet øget investeringer i landbruget.

Artiklen blev i 2016 accepteret til publicering i det internationale tidsskrift, Journal of Development Economics, Vol. 120.

Læs mere om


Evaluering