1999

(Nyhedsbrevet er en sammenfatning af bogen Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale perspektiver)

To udenlandske sagkyndige om den globale baggrund for indvandringen – og om de samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark
Af forskningschef, cand.polit. Gunnar Viby Mogensen

Den internationale baggrund
Af demograf, dr. David Coleman

Økonomiske effekter af indvandring
Af professor, dr. Eskil Wadensjö

De seneste tiårs indvandring: Hvad siger statistikken, og hvad skrev aviserne?
Af cand.mag. Bent Jensen og cand.polit. Søren Pedersen

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed