2005
Forskning Indvandring og integration

Indvandringen til Europa

Velfærdsstat og integration
bog - publikation by Bent Jensen med introduktion af Torben Tranæs
254 SIDER
ISBN 87-02-02999-5
UDGIVET AF Gyldendal

Bogen beskriver indvandringen til Europa efter 1950 til en række lande med forskellig udformning af velfærdsstaten samt analyserer den integration, der har fundet sted på disse landes arbejdsmarkeder. Desuden giver bogen et overblik over den sociale sikring af asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte med flygtninge i udvalgte europæiske lande. Oversigten formidler også for første gang en mere detaljeret dansksproget gennemgang af Enhedens dansk-tyske komparative forskningsprojekt om indvandrernes integration og levevilkår i de to lande. Forskningschef Torben Tranæs giver desuden en introduktion til selve integrationsproblematikken: Hvorfor er integrationen så svær?

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser