2013
Forskning Indvandring og integration

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

– Arbejde, familie, netværk og forbrug
148 SIDER
ISBN 978-87-7674-765-7
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Bogen analyserer ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster, der på hver sin måde har betydning for deres integration i det danske samfund. En sammenligning af disse forhold med tilsvarende danskeres viser vigtige forskelle og ligheder mellem de to grupper i befolkningen. Bl.a. er invandrernes indkomster halvt så store som danskernes, samtidig med at 2. generationsindvandrere generelt ligner danskere mere end 1. generationsindvandrere og faktisk bliver skilt hyppigere end danskere. Bogens analyser baseres på Rockwool Fondens Tids- og Forbrugsundersøgelse blandt indvandrere (ITUC) fra 2011 og danskere (DTUC) fra 2008/09, og registeroplysninger fra Danmarks Statistik.

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser 

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser