Maj 2020
Forskning Indvandring og integration

Integrationsydelse sender mandlige flygtninge hurtigere i job

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Også i dette nyhedsbrev:

Integrationsydelse fører til lavere indkomst

Integrationsydelsen øger kriminaliteten blandt kvindelige flygtninge

Kvinder på integrationsydelse søger oftere læge

Nedsat ydelse rammer forskellige grupper lige hårdt

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed