September 2022
Forskning Lige muligheder i velfærdsstaten

Intergenerational transmission of family influence

Study paper nr. 176
arbejdspapir - publikation by Rasmus Landersø SADEGH S. M. ESHAGHNIA, JAMES J. HECKMAN og RAFEH QURESHI
Forfattere

Rasmus Landersø
Chef for uddannelse og familie, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser