2015
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Job Creation and Job Types – New Evidence from Danish Entrepreneurs

arbejdspapir - publikation Johan M. Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen
ISBN 978-87-93119-27-7
UDGIVET AF The Rockwool Foundation research Unit and University press of Southern Denmark

By Johan M. Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen

51 pages. Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2015

Vi udvider eksisterende analyser af jobskabelse fra iværksættere og etablerede virksomheder ved at inddrage det uddannelsesmæssige indhold af skabte og nedlagte stillinger. Vi definerer uddannelsesspecifikke mål for jobskabelse og jobnedlæggelse på virksomhedsniveau og benytter disse til at konstruere mål for ”reelt” nye job, defineret som job skabt udover simultant nedlagte ensartede job i eksisterende virksomheder i samme region og branche. Ved brug af data fra Danmarks Statistik for 2002-2007, som identificerer iværksættere, og som dækker næsten hele den private sektor, præsenteres en mere nuanceret vurdering af iværksætteres rolle i jobskabelsen end hidtidige studier har gjort.

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd