2015
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Job Quality by Entrepreneurial Spinoffs

arbejdspapir - publikation Johan M. Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen
ISBN 978-87-93119-29-1
UDGIVET AF The Rockwool Foundation research Unit and University press of Southern Denmark

By Johan M. Kuhn, Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen

129 pages. Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2015

Vi undersøger om kvaliteten af arbejdspladser i spin-off iværksættere er højere end for andre iværksættere. I analysen skelnes der mellem forskellige typer af spin-off og et vigtigt element er, at iværksætteren er målt ved den reelt nye virksomhed. Ved reelt nye virksomhed, menes nye virksomheder, som ikke er et resultat af eksisterende virksomheders omstrukturering, reorganisering eller tilføjelse af nye aktiviteter i formelt nye virksomheder.

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd