1999
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Kan det betale sig at arbejde?

bog - publikation by Bent Jensen
180 SIDER
ISBN 87-7763-205-2
UDGIVET AF Spektrum

Spørgsmålet om det kan betale sig at arbejde, er slået stærkt igennem i den politiske debat. Men hvordan er egentlig danskernes økonomiske tilskyndelse til at arbejde, under indtryk af velfærdsstatens skatte- og socialpolitik? Hvornår dukkede interessen for mulige forvridninger i danskernes deltagelse i arbejdslivet som følge af skatter og overførselsindkomster i det hele taget op i debatlandskabet? Kan det betale sig at abejde?,Bogens anden del bygger på den flerårige forskning, der har fundet sted i Rockwool Fondens Forskningsenhed op gennem 90’erne under temaet “Arbejdslyst og velfærd”. Her sættes tal på, hvor mange der rammes af manglende økonomisk tilskyndelse til at arbejde. Og det belyses, hvad det betyder for danskernes adfærd på arbejdsmarkedet.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd