Januar 2023

Lovændringer på familieområdet har ofte vidtrækkende konsekvenser på tværs af generationer – og nogle gange med utilsigtede effekter på andre sfærer i familiemedlemmernes liv. Det viser en ny undersøgelse, som en lang række forskere står bag med støtte fra ROCKWOOL Fonden.

Også i dette nyhedsbrev:

Kvinders barselslængde overføres til deres døtre

Lempeligere skilsmisseregler har mange sociale effekter

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed