Juni 2022

De 39% af anbragte børn og unge, der går på interne skoler, har ikke markant større skolefaglige udfordringer end de institutionsanbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler. Men denne gruppe af børn og unge udgør de mest belastede institutionsanbragte børn og unge.

Læs mere i bogen Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder der udkommer i slutningen af august 2022. Et uddrag findes her

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed