2015
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Measuring the Effect of Probation and Parole Officers on Labor Market Outcomes and Recidivism

arbejdspapir - publikation by Lars Højsgaard Andersen, Christopher Wildeman
24 SIDER

DOI: 10.1007/s10940-014-9243-4

Godt 2.000 tilsyn udført af 36 tilsynsførende i København er undersøgt. I København tildeles tilsynsførende efter et rotationsprincip, hvilket gør det muligt at måle effekten af, hvilken tilsynsførende man får. Nogle tilsynsførende yder et større bidrag end andre til, at færre klienter falder tilbage i kriminalitet. Andre har indflydelse på, at de dømte har en lidt større tendens end andre til at finde arbejde. Mens andre igen har betydning på de samme områder, men i negativ retning. Effekten af, om en betinget dømt eller en prøveløsladt får den ene eller den anden tilsynsførende socialrådgiver, er dog overordnet set begrænset.

Link til journal

Forfattere

Lars Højsgaard Andersen
Chef for marginaliserede grupper, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Christopher Wildeman
Professor

Se Biografi og udgivelser