1995
Forskning Ekstern forskning

Miljøpolitik – hvorfor og hvordan?

bog - publikation Erik Ib Schmidt
178 SIDER
ISBN 87-7763-135-8
UDGIVET AF Spektrum Forlag

Skal vi passe på naturen for dens egen skyld eller for menneskenes skyld? Kan fortsat økonomisk vækst forenes med, at naturens ressourcer er begrænsede? Hvor meget skal vi tage hensyn til kommende generationers vilkår? Vil teknologiudviklingen løse alle miljøproblemerne – eller skal vi eventuelt omlægge levevis og livsstil?

 

Erik Ib Schmidts bog om miljøpolitik er en nøgtern begrebsafklaring, der slår fast, at miljøpolitik ikke handler om skolopenderens frihedsrettigheder, men om menneskets liv, at miljøpolitik er konkret, og at teknologi ikke er raffineret ondskab.”

– Poul Erik Tøjner i Weekendavisen.

Læs mere om


Ekstern forskning